Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_U10
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić ekonomiczną zasadność rozwiązań wykorzystywanych przy budowie systemu informatycznego oraz oceniać efektywność procesów biznesowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie