Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_U11
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać prognozy do podejmowania decyzji gospodarczych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U04
    potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy