Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe narzędzia informatyki
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób