Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_K02
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie (także w środowisku międzynarodowym), przyjmując w niej różne role
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role