Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_K07
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  • S2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania