Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo podatkowe
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W01
    zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność