Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo podatkowe
Efekt kształcenia:
Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych).
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W24
    zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw