Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań marketingowych
Efekt kształcenia:
Student definiuje cele i funkcje badań marketingowych
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W10
    zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych