Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań marketingowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wybrać właściwe metody badawcze i zaplanować ich wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu rynkowego przedsiębiorstwa
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W14
    zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)