Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności materiałów metalicznych
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W02
    posiada wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
  • EI1A_W04
    posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
  • EI1A_W05
    zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych