Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania materiałów metalicznych
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W02
    posiada wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
  • EI1A_W03
    dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania