Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Zna metody oznaczania materiałów metalicznych stosowanych w technice
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W04
    posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych