Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach inżynierii materiałowej
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W02
    posiada wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
  • EI1A_W05
    zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych