Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W02
    posiada wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
  • EI1A_W03
    dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania
  • EI1A_W06
    opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich