Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ekonometria finansowa i dynamiczna
Efekt kształcenia:
rozumie znaczenie współdziałania w grupie dla podnoszenie efektywności realizowanych projektów
Powiązania z EKK:
  • IE2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie (także w środowisku międzynarodowym), przyjmując w niej różne role
  • IE2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania