Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekonometria finansowa i dynamiczna
Efekt kształcenia:
dobiera odpowiednie narzędzia ekonometryczne do analizy danych empirycznych z uwzględnieniem ich własności i specyfiki postawionego problemu
Powiązania z EKK:
 • IE2A_U01
  Potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi, ekonometrycznymi i informatycznymi do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych, finansowych, jak również interpretować i opracowywać uzyskane wyniki
 • IE2A_U05
  Potrafi biegle analizować, przeprowadzać symulacje i prognozować poziom oraz dynamikę zjawisk społeczno-gospodarczych, za pomocą zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych i informatycznych
 • IE2A_U06
  Posiada umiejętność jasnego i logicznego raportowania zamierzeń i efektów zawodowych w mowie i piśmie w języku polskim i obcym
 • IE2A_U10
  Potrafi ocenić ekonomiczną zasadność rozwiązań wykorzystywanych przy budowie systemu informatycznego oraz oceniać efektywność procesów biznesowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych
 • IE2A_U11
  Umie wykorzystać prognozy do podejmowania decyzji gospodarczych