Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonometria finansowa i dynamiczna
Efekt kształcenia:
Zna postać i własności modeli stosowanych w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych
Powiązania z EKK:
 • IE2A_W01
  Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach, instytucjach i ewolucji systemu finansowego w skali krajowej i globalnej
 • IE2A_W03
  Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych
 • IE2A_W04
  Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych
 • IE2A_W05
  Dobrze zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne oraz ekonometryczne niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych