Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Standardy sprawozdawczosci finansowej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W16
    zna i rozumie przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim