Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U05
    potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi
  • EI1A_U07
    potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich