Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy informacji przestrzennej
Efekt kształcenia:
posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji w inżynierii środowiska
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U11
    potrafi zaprojektować prostą bazę danych przestrzennych w standardowym oprogramowaniu GIS, wykonywać analizy przestrzenne w modelu rastrowym i wektorowym; umie zastosować te narzędzia dla potrzeb inżynierii środowiska