Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy informacji przestrzennej
Efekt kształcenia:
ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną