Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy informacji przestrzennej
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W10
    ma podstawową wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz systemów informacji przestrzennej, zna wybrane możliwości wykorzystania tej wiedzy w pozyskiwaniu, analizie i przedstawianiu danych o środowisku naturalnym i antropogenicznym