Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody ilościowe w zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Identyfikuje metody ekonometryczne znajdujące zastosowanie w modelowaniu i prognozowaniu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W12
    zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa