Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instumenty rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_U05
    ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów