Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instumenty rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_U02
    ma umiejętność dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych