Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Instumenty rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_K02
    potrafi kierować zespołami i przedsięwzięciami, proponować ich kształt programowy, organizacyjny i prawny