Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Instumenty rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_K09
    potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać zadania zawodowe