Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Efekt kształcenia:
Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe.
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
  • ZP2A_W22
    ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania