Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa