Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Efekt kształcenia:
Adaptuje możliwość zastosowania nowych metod zarządzania celem podniesienia efektywności przedsiębiorstwa
Powiązania z EKK:
 • ZP2A_U04
  posiada umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności
 • ZP2A_U07
  ma umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów
 • ZP2A_U10
  potrafi stosować zasady i narzędzia zarządzania procesowego
 • ZP2A_U12
  ma umiejętność posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym
 • ZP2A_U14
  potrafi projektować zmiany w organizacji i koordynować procesy zarządzania zmianami
 • ZP2A_U15
  potrafi dokonywać identyfikacji źródła oporów przeciwko zmianom i opracowywać plany ich neutralizacji
 • ZP2A_U17
  ma umiejętność zarządzania (współzarządzania) projektami w skali organizacji krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki