Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Efekt kształcenia:
wyjaśnia istotę modyfikacji procesu zarządzania w związku z globalizacją i wzrostem konkurencyjności gospodarki
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_K05
    potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
  • ZP2A_K06
    ma świadomość konieczności tworzenia (współtworzenia) instytucji publicznych, organizacji gospodarczych, prywatnych i non- profit w obszarze działalności społecznej, a także podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym