Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Efekt kształcenia:
Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów.
Powiązania z EKK:
 • ZP2A_W07
  zna współczesny dorobek teoretyczny psychologii (poznawczej, decyzji) oraz socjologii organizacji i odnosi go do rzeczywistych problemów zarządzania
 • ZP2A_W08
  zna współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej
 • ZP2A_W09
  zna style przywództwa i ich uwarunkowania
 • ZP2A_W20
  ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych