Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metaheurystyki
Efekt kształcenia:
zna podstawowe metaheurystyki i ich zastosowania
Powiązania z EKK:
  • IP3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.