Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metaheurystyki
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu decyzyjnego
Powiązania z EKK:
  • IP3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.
  • IPM3A_U01
    Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności.