Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metaheurystyki w planowaniu produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi napisać program realizujący wybraną metaheurystykę dla celów planowania produkcji
Powiązania z EKK:
  • IP3A_U03
    Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.
  • IPM3A_U03
    Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.