Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rachunkowość zarządcza
Efekt kształcenia:
rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości
Powiązania z EKK:
  • ZP2A_W15
    zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa