Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka pracy naukowej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.