Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami badawczymi
Efekt kształcenia:
Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniając ą najnowsze osiągnięcia naukowe.Zna techniki planowania i realizacji projektów
Powiązania z EKK:
  • IP3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
  • IPM3A_W02
    Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.