Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka pracy naukowej
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotowywać publikacje naukowe i popularyzujące naukę.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
  • IPM3A_U06
    Potrafi prawidłowo przygotowywać różnego rodzaju publikacje o charakterze naukowym, prezentować wyniki badań na krajowych i międzynarodowych formach naukowych oraz popularyzować osiągnięcia dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.