Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka dydaktyczna 2
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_K04
    Rozumie i odczuwa potrzebę angażowania się w rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, w tym szczególnie podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim, podwyższenia poziomu jakości działalności naukowej, aktywnego uczestnictwa w toczonych publicznie dyskusjach, weryfikacji opinii wyrażanych na forach publicznych oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego równoważącego potrzeby różnych grup społecznych.
  • IPM3A_K04
    Rozumie i odczuwa potrzebę angażowania się w rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, w tym szczególnie podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim, podwyższenia poziomu jakości działalności naukowej, aktywnego uczestnictwa w toczonych publicznie dyskusjach, weryfikacji opinii wyrażanych na forach publicznych oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego równoważącego potrzeby różnych grup społecznych.