Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka dydaktyczna 4
Efekt kształcenia:
Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.
  • IPM3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.