Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium 3
Efekt kształcenia:
Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_K01
    Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.
  • IPM3A_K01
    Rozumie potrzebę wykazywania się w pracy twórczej samodzielnością myślenia, niezależnością poglądów, profesjonalizmem, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i dążeniem do doskonalenia, jak również egzekwowania takiej postawy od innych.