Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza stochastycznych procesów wytwórczych za pomocą symulacji Monte Carlo
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu
Powiązania z EKK:
  • IP3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.
  • IPM3A_U05
    Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu.