Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Symulacja dyskretna sterowana zdarzeniami
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z procesem budowy i wykorzystaniem modeli dyskretnych procesów produkcyjnych, usługowych i logistycznych
Powiązania z EKK:
 • IP3A_W01
  Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
 • IP3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.
 • IPM3A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.