Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Szkolenie dydaktyczne
Efekt kształcenia:
Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki
Powiązania z EKK:
  • IP3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  • IPM3A_U07
    Potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.