Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Discrete optimisation
Efekt kształcenia:
Knows modelling techniques and tools applied in discrete optimisation.
Powiązania z EKK:
  • IP3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.
  • IPM3A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań w naukach technicznych i nauk o zarządzaniu.