Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie układów scalonych w technologii CMOS, I
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować wybrany układ elektroniczny
Powiązania z EKK:
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT2A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
 • IS1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • FM1A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów
 • FM2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie
 • IS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie