Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminar in Contemporary Physics II: nuclear and high energy physics
Efekt kształcenia:
Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
  • FI3A_W03
    Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
  • FI3A_W04
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z filozofii nauki lub mikro- i makroekonomii.