Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne technologie przetwórstwa aluminium i miedzi
Efekt kształcenia:
Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi
Powiązania z EKK:
 • ME3A_W01
  Posiada poszerzoną podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na światowym poziomie o stosowanych technologiach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • ME3A_K01
  Rozumie potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowana dyscypliną naukową
 • ME3A_K04
  Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego
 • IPM3A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.