Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne zintegrowane systemy ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zjawisk towarzyszących krzepnięciu metali nieżelaznych
Powiązania z EKK:
 • ME3A_W01
  Posiada poszerzoną podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na światowym poziomie o stosowanych technologiach w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji w uprawianej dyscyplinie naukowej
 • IPM3A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań.
 • IPM3A_W02
  Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.